Kuukausittainen arkisto:maaliskuu 2011

Homostelkaa, jos homostuttaa

Sanoi puolueeni puheenjohtaja Jiri Keronen YLE TV1:n pienpuolueiden vaalitentissä.

Mistä tässä homokeskustelussa nyt sitten on kyse? Nähdäkseni ainakin kahdesta asiasta, homojen perheen ulkopuolisesta adoptio-oikeudesta ja homojen kirkkovihkimisestä.

Lähdetäänpä nyt ensinnäkin siitä, että Suomessa pitäisi noudattaa lakia ja mitä suurimmissa määrin vieläpä sellaista perustavanlaatuista lakia, joka määrittelee asioita kuten valtiomuodon ja kansalaisten perusoikeudet, nimensä veroisesti perustuslakia. Perustuslaissa on muutamia hassuja kohtia, joidenka pitäisi käytännössä turvata kaikkien ihmisten tasavertaisuus ja syrjimättömyys. Katsotaanko mitä siellä lukee?

2 luku
Perusoikeudet
6 §
Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Siis ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan minkään henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tämä pitää luonnollisesti sisällään ihmisen seksuaalisen suuntautumisen.

No mitäpä tekee kirkko? Homot kelpaavat kirkon jäseniksi. Homot eivät kelpaa joidenkin mielestä vihkittäväksi kirkossa avioliittoon. Mielipiteitä asiasta saa toki olla, mutta jos kirkko ei vihi homopareja, niin kirkko rikkoo perustuslakia. Kirkkoon kuulumattomana ymmärrän kyllä, että minua ei vihitä kirkossa, koska en maksa sen asettamaa ”jäsenmaksua”, eli kirkollisveroa.

Jos haluatte estää homojen vihkimiset avioliittoon kirkossa, niin muuttakaa perustuslakia. Muuta ulospääsytietä en tästä näe. Ja ei. Uskonto ei ole hyväksyttävä peruste perustuslaista poikkeamiseen.

Entäpä se adoptio? Minun näkökulmastani asiassa on sekoitettu aikuisten ihmisten oikeudet ja lapsen oikeudet. Lapsen ”saaminen” ei ole mikään ihmisoikeus. Älkää väittäkö vastaan, että olisi. Jokaisella ihmisellä ei ole oikeutta saada vaimoa/miestä ja siittää tämän kanssa lasta. Jokaisella on oikeus yrittää, vai mitä? Oikeus lapseen tarkoittaisi vähintäänkin valtion toimeenpanemia pakkosiittämisiä.

Lapsella taas on oikeus saada parhaat mahdolliset vanhemmat. Joskus tämä tarkoittaa homoparia. Minä en ainakaan halua kieltää lasta saamasta parhaita mahdollisia vanhempia, joten kyllä homojen perheen ulkopuoliselle adoptiolle.

– – –

Muistakaahan osallistua Nuiva rahapommi -tempaukseen.

Advertisement

Tue vaalikampanjaani

Muutos 2011:n ehdokkaiden tukiyhdistykset ovat päättäneet yhteistyössä järjestää maahanmuuttokriittisten ehdokkaiden Nuiva rahapommi -keräyksen.

Rahapommikeräyksen tarkoitus on kannustaa mahdollisimman monta ihmistä lahjoittamaan mahdollisimman paljon rahaa vaalityöhön lyhyessä ajassa. Tällä kertaa rahapommin ajankohta on sunnuntaista maanantaihin 27.–28.3. Rahapommin kokonaistuotto ja ehdokaskohtainen tuotto raportoidaan keräyksen päätyttyä Muutoksen sivuilla ja Hommaforumilla. (Koska keräyksen järjestävät ehdokkaiden tukiyhdistykset ja Muutos 2011 -puolue kampanja-aikana, erillistä rahankeräyslupaa ei tarvita).

Muutos 2011:n tilin kautta voit tukea ”korvamerkittynä” minua. Rahat tilitetään täysimääräisinä Muutoksen tilin kautta tukemaan vaalikampanjaani.

Tilinumero: 432700-174381
Saaja: Muutos 2011
Viesti: Veli Karimies

Riippuen siitä, kuinka paljon lahjoituksia tulee, niin rahat käytetään painotuotteisiin, painotuotteiden jakelukustannuksiin(bensa), vaalimainontaan yleensäkin, sekä vaalimatkakuluihin(lähinnä varmaankin Lahti – Hämeenlinna – Lahti välisiin junalippuihin).

Kiitos jo etukäteen lahjoittajille!

Nuiva rahapommi

Päivitys.

Ensi tietojen mukaan lahjoituksia rahapommista tuli 150 euroa. Tämä käytetään kaikki painotuotteisiin. Pankkiviiveen takia summa saattaa vielä kasvaa ja lahjoituksia saa toki vielä tehdä myöhemminkin. Kaikki tulee tarpeeseen.

Pankkiviiveen jälkeen pommin tuotto oli 195 euroa.

Ja vielä kerran kiitoksia lahjoittajille!


Tätä et tiennyt kerjäläisten mukana tulevasta rikollisuudesta

Vuoden 2007 aikana suurimpien kaupunkien katukuvaan ilmestyi ensimmäistä kertaa kerjäläisiä alkuvuonna tapahtuneen EU:n laajentumisen takia, jolloin Romania liittyi Euroopan Unioniin. Kerjäläisten saapuminen mahdollistui EU:n keskeisimpiin periaatteisiin kuuluvan vapaan liikkuvuuden johdosta. Erityisesti Romanian kansalaisten on todettu harjoittavat kerjäämistä. Sisäministeriö asetti vuonna 2008 työryhmän, joka arvioi Helsingissä olevan noin 40-50 kerjäläistä. Vuonna 2006 Romanian kansalaisten epäiltiin tehneen Suomessa 160 rikosta ja vuonna 2007 heidän epäiltiin tehneen 1071 rikosta. Ennen vuotta 2007 tehdyt rikokset olivat todennäköisesti suurimmaksi osaksi jo EU:n laajentumista ennen tänne muuttaneiden Romanian kansalaisen tekosia.

Vuoden 2010 kesäkuussa tehdyn Sisäministeriön uuden kerjäläisiä koskevan raportin poliisilta saatujen tietojen mukaan kerjäläisiä oli Helsingissä 220 ja koko maassa 300. Vuonna 2009 Romanian kansalaisten epäiltiin tehneen Suomessa 2634 rikosta. Kerjäläisiä pääkaupunkiseudulla arvioitiin vuonna 2009 olevan 150-200, koko maan arvioista ei ole tietoa. Romanian kansalaisten tekemien esitutkintaviranomaisten tietoon tulleiden rikosten määrät ovat siis lisääntyneet merkittävästi sen jälkeen, kun Romanian kansalaisia on tullut Suomeen enemmän unionin vapaan liikkuvuuden perusteella.

Romanian kansalaisten tekemien rikosten suuri määrällinen kasvu johtuu omaisuusrikosten kasvusta. Esimerkiksi Helsingin poliisilaitoksen alueella Romanian kansalaisten tekemien omaisuusrikosten määrä oli vuonna 2006 yhteensä 27 kappaletta ja vuonna 2009 yhteensä 910 kappaletta. Varsinais-Suomen poliisilaitoksen alueella Romanian kansalaiset tekivät vuonna 2006 yhteensä kolme omaisuusrikosta ja vuonna 2009 yhteensä 362 omaisuusrikosta. Siis Helsingin poliisilaitoksen alueella ~3370% kasvu ja Varsinais-Suomen poliisilaitoksen alueella ~12070% kasvu Romanian kansalaisten osalta. Poliisin havaintojen mukaan kerjäämisilmiön saapumiseen paikkakunnalle on usein liittynyt näpistyksien ja varkauksien määrän lisääntyminen.

Romanian kansalaisten tekemien rikosten määrän kasvua ei toki voida suoraan kytkeä kerjäläisten määrään. Rikosilmoituksien tarkastelun perusteella voidaan kuitenkin todeta, että osa kerjäläisistä syyllistyy kerjäystoiminnan ohella myös erityyppisiin omaisuusrikoksiin ja kerjääjien seurassa olevat henkilöt voivat syyllistyä rikoksiin tai muuhun vilpilliseen toimintaan. Omaisuusrikokset voivat olla kerjäämisen ja muun toiminnan lisäksi osa henkilöiden tulonhankkimistavoista.

Helsingissä romanien leirien lähellä sijaitsevien asuntojen asukkailta ja yrityksiltä saadun palautteen mukaan leirit aiheuttavat ihmisissä turvattomuutta ja rikoksen pelkoa. Leirien läheisyydessä olevien yritysten tuotteita on käyty anastamassa toistuvasti ulkomaalaisten henkilöiden toimesta. Vuonna 2007 poliisin tietoon tuli Helsingissä Kyläsaaren lähettyvillä noin 240 omaisuusrikosta ja vuonna 2008 omaisuusrikoksia oli noin 270. Vastaavalla alueella tehtiin vuonna 2009 noin 440 omaisuusrikosta ja vuonna 2010 tammi-elokuussa noin 340 omaisuusrikosta. Tämä on noin 100 kappaletta enemmän, kuin vastaavana aikana vuonna 2009. Erityisesti alueella tehdyt omaisuusrikokset ovat lisääntyneet selvästi.

Suuressa osassa näistä teoista tekijää ei ole tiedossa, mutta alueen yrittäjiltä saadun tiedon mukaan leirissä asuvat henkilöt käyvät liikkeissä ja hävikki on samalla kasvanut. Kyseisellä alueella poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset ovat vuosien 2007 ja 2009 välillä lisääntyneet noin 80 prosenttia, kun vastaavana aikana Helsingissä omaisuusrikokset lisääntyivät noin 8 prosenttia. Poliisin tietojen mukaan leirissä asuvien määrä on tänä aikana lisääntynyt. Ulkomaalaisia henkilöitä on leiriytynyt Kyläsaarentien varressa olevalla alueella vuoden 2008 syksystä alkaen.

Lähteet: Huom. osa tekstistä on lainattu suoraan loppuraportista.
1. Kerjäämisen kieltämistä selvittävän työryhmän loppuraportti
2. 08.07.2009 YLE: Poliisi otti kerjäläiset tehovalvontaan

Huh huh


Vihreiden suorasta demokratiasta tuli demokratian irvikuva

Vuoden 2004 kunnallisvaalien jälkeen vihreät julkaisivat demokratiaohjelman, jossa he esittelivät mm. ajatuksiansa suorasta demokratiasta. Niihin sisältyi esimerkiksi kunnallisten kansanäänestysten järjestäminen aina, kun kuntalaiset keräävät tarvittavan määrän nimiä aloitetta varten, mutta ehdotuksesta puuttui äänestyksen tuloksen sitovuus. Lisäksi he puhuivat ohjelmassaan valtiollisista neuvoa-antavista kansanäänestyksistä, joista tulisi tehdä sitovia ja kansalaisille tulisi antaa mahdollisuus tehdä aloitteita tälläisten äänestysten järjestämisestä. Ohjelma oli siis kunnallisdemokraattisesti vajavainen eli käytännössä siitä puuttui se suoran demokratian tärkein ajatus. Päätöksenteko on tuotava mahdollisimman lähelle kansalaisia.

Nyt kuusi vuotta ja neljä kuukautta myöhemmin vihreät muistivat taas ajamansa suoran demokratian. Muutama vihreä ”nuorta aktivistia” julkaisi tänään Kansan valta -nimisen pamfletin, joka ”siirtää ajatuksen maailmalla käytetystä suorasta demokratiasta Suomeen.”. Pamfletin kirjoittajat ovat kovin huolissaan siitä, että maahanmuuttokriittinen Muutos 2011 -puolue on lähtenyt ajamaan suoraa demokratiaa. Huolta on myöskin herättänyt se, että suoran demokratian edelläkävijämaassa Sveitsissä suoraa demokratiaa ollaan ajettu viime vuosina vahvasti maahanmuuttokriittisten puolueiden suunnasta. Sveitsissä kansa esimerkiksi äänesti vuonna 2009 ettei maahan saa enää rakentaa uusia minareettejä. Hui kauhea, väärin äänestetty.

Toisaalta taas pamfletissa ollaan hyvin riemuissaan perustuslain muutoksesta, minkä toteutuessa 50 000 kansalaista voisi tehdä aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä ja tämä aloite otettaisiin eduskunnan käsittelyyn, mutta äänestystä ei olisi pakko järjestää eikä sen tulosta kunnioittaa. Ja juuri tämä kyseinen uudistus on demokratian irvikuva. Kansanäänestys mikä ei sido eduskuntaa mihinkään tarkoittaa sitä, että jos tulos on valtaapitävien mielestä oikea, se voidaan toteuttaa demokratian viittaan puettuna, mutta jos tulos on väärä, se voidaan sivuuttaa täysin ja haudata vähin äänin. Samoin pamfletti riemuitsee EU:n kansalaisaloitteesta, joka on aivan samanlaista demokratian viittaan puettua ihmisten kusetusta, koska äänestykset eivät sido päättäjiä mihinkään! Jos sitovuutta ei ole, niin menetelmistä muodostuu ainoastaan tapa lisätä vallassa olevien valtaa entisestään.

Vihreiden suoran demokratian ajatuksen voidaan siis päätellä epäonnistuneen totaalisesti. Jo aluksi se oli vajavainen kunnallisten äänestysten sitomattomuuden takia ja nyt myös kansallisten äänestysten sitovuus on kuopattu. Tämä näyttää sopivan vihreille oikein hyvin! Vihreät tekevät tosiaan pesäeron myös väärän ja oikean suoran demokratian välille. Punavihreä suora demokratia hyvä, oikeistolainen suora demokratia paha. Useille vihreille sitovat kansanäänestykset näyttäisivätkin sopivan vain silloin, kun kansalaisten mielipiteet ovat yhteneviä heidän omien mielipiteidensä kanssa, mutta silloin äänestyksiä ei sovi järjestää, kun kansa ajattelee väärin.

Kansan valta -pamfletin kirjoittajat ovat aktivisteja, poliitikkoja ja tutkijoita: Tuija Brax, Rolf Büchi, Saara Ilvessalo, Henrik Jaakkola, Kaisa Leka (sarjakuvat), Rosa Meriläinen ja Matti Niemi.


Samaan aikaan muualla Japanissa

Tsunamin jälkituhojen uutisoinnissa suomalainen media näyttäisi keskittyvän lähes pelkästään Fukushiman turmaydinvoimalan tapahtumien paisutteluun. Syynä on varmaankin pitkälti se, että ammattitaidottomat toimittajat eivät ymmärrä uutisoimastaan asiasta yhtään mitään ja osaksi myös toimittajien poliittiset mielipiteet. Suomalaista mediaa ei siis kannata tämän tapauksen kohdalla seurata. Tässä Japanin atomiteollisuuden sivusto, ja tässä sen uusin raportti, joka antaa selkeän kuvan siitä mikä tilanne on. Tällä hetkellä kriittisin on tuo nelosreaktori, jonka käytetyn ydinpolttoaineen säilytysaltaan veden taso on laskenut ja käytetyt polttoainesauvat ovat tulleet esiin, mistä ilmeisesti tuo suuri säteily alueella johtuu. Sinne yritetään nyt saada sitä vettä ja nopeasti.

Mutta se siitä ydinturmasta. Samaan aikaan on kuitenkin tapahtunut kaikkea muuta, mistä mediat eivät ole paljoa kertoneet. Kirishiman Shinmoedake tulivuori purkautui maanjäristyksen jälkeen. Maanjäristystä ei toki voida suoraan yhdistää tuohon purkaukseen, koska Shinmoedake heräsi pitkän 52 vuoden unensa jälkeen purkautuen tämän vuoden tammikuussa. Tämän jälkeen se on purkautunut kaksi kertaa ja kolmannen suurimman paukkunsa se näytti järistyksen jälkeen. Sadat ihmiset jättivät kotinsa, räjähdyksen takia ikkunoita on rikkoutunut jopa 10 kilometrin päässä vuoresta ja purkaus sylki tuhkaa ja kiveä 4 kilometrin korkeuteen. Shinmoedake on muuten se sama tulivuori, mikä esiintyy James Bond -elokuvassa Elät vain kahdesti.

Lounaisessa Fukushimassa maanjäristys on murtanut padon, jonka vapauttamat vesimassat ovat aiheuttaneet valtavaa tuhoa alueelle pyyhkien taloja pois tieltään. Chipan kaupungin Ichiharan kaupunginosassa öljynjalostamolla syttyi massiivinen tulipalo, joka sylki myrkkyä ja tuhkaa lähiympäristöönsä. Chiban kaupunki sijaitsee aika lähellä Tokiota. Chiban Chuon kaupunginosassa kemiantehdas syttyi palamaan asutuksen lähellä. Miyagin prefektuurissa Shiogaman kaupungissa on kuultu useita räjähdyksiä ja tulipaloja on syttynyt öljyn- ja kaasunjalostamoilla. Nämäkin asutuksen lähellä. Olisi kiva saada näistä kaikista vähän päivitystä, esimerkiksi että onko palot saatu jo sammutettua ja mikä on niistä koituva haitta ympäristölle?

Viimeisempänä muttei todellakaan vähäisempänä, on tietenkin nuo kokonaisten asuinalueiden tulipalot, mistä en ole oikeastaan paljoa tietoa Suomen mediasta löytänyt ja tietenkin kaikki muu tuon tsunamin aiheuttama tuho. Tässä on hyvä kuvablogi, joka antaa kuvan siitä minkälainen täystuho tuolla on syntynyt ja sieltä löytyy myös hyvää grafiikkaa tuon tsunamin massiivisuudesta. Linkissä on myös useita kuvia noista asutusalueiden tulipaloista ja heitetään sekaan vielä tämmöinen pikkuinen autopalo. Kannattaa vilkaista nuo kuvat läpi niin osaa vähän suhteuttaa tämän kaiken tuohon ydinturmaan.


Vihervasemmisto ei petä koskaan

Perjantaina noin klo 8 Suomen aikaan Japania järisytti ensin sen koko nykyhistorian suurin maanjäristys, joka mm. muutti maapallon asentoa. Pian tämän jälkeen sen yli pyyhkäisi 10 metriä korkea tsunami. Vesimassat heittelivät autoja kuin pullonkorkkeja, junia hävisi, patoja murtui ja kokonaisia kaupunkeja pyyhkiytyi pois maailmankartalta. Tällä hetkellä arviot kuolleista liikkuvat kymmenissä tuhansissa. Miljoonat ovat ilman sähköä, ruokaa ja vettä.

Suurin katastrofi arvoisalle vihervasemmistolle ei kuitenkaan ollut vielä tässä, vaan tiedot siitä, että yhdessä Japanin 60:stä ydinvoimalasta on tapahtunut järistyksen ja tsunamin takia ydinonnettomuus. Vihreiden puheenjohtaja Anni Sinnemäki yhdisti välittömästi Fukushiman ydinvoimalan reaktorihallin räjähdyksen Tshernobyliin samalla jeesustellen ydinvoiman vaarallisuudesta. Pidemmän korren veti heti perään Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki, vaatien Suomea arvioimaan ydinvoimapolitiikkaansa uudestaan.

Samaan aikaan tietenkin myös kovin Vihreihin ja Vasemmistoliittoon kallellaan oleva media kauhistelee tätä hirmuista ydinturmaa, joka vakavuudessaan tulee todennäköisesti vastaamaan Three Mile Islandin ydinvoimalaonnettomuutta, mikäli tämänhetkisten kahden onnettomuusreaktorin ytimet sulavat. Eri tietolähteiden mukaan noin 160 henkilöä on saattanut altistua säteilylle ja 19 henkilöllä on havaittu merkkejä mahdollisesta altistumisesta. Nämäkin mitä ilmeisemmin laitoksen työntekijöitä.

Voimalasta joudutaan todennäköisesti päästämään vielä useamman päivän ajan ulos höyryä, joka on toki radioaktiivista, mutta vain sen verran että siinä tunnin oleskelun jälkeen saisi saman annoksen kuin vaikkapa röntgenissä. Jotain suhteellisuudentajua siis. Samaan aikaan sisämaassa olleen vesivoimaa tuottavan padon murtuminen pyyhkäisi mennessään kokonaisen kylän asukkeineen ja öljynjalostamoita palaa levittäen myrkkyä ympäristöönsä. Viimeiseksi sitten vielä Shinmoedaken tulivuori on purkautunut syösten tuhkaa ja tulikiviä jopa neljän kilometrin korkeuteen.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että yhden reaktorin ydin on tosiaankin sulamassa, jolloin onnettomuus on vakavuudeltaan hieman vakavampi, kuin tuo yllä mainitsemani Three Mile Islandin onnettomuus, joka ei aiheuttanut henkilövahinkoja eikä merkittäviä ympäristövaikutuksia. Käynnissä oleva onnettomuus, on siis japanilaisten huolista se kaikista pienin. Vituttamaan tässä pistää se, että samalla kun mudasta kaivetaan tuhansia ruumiita, inhimillinen kärsimys on mittaamatonta ja taloudellinenkin keikkuu kymmenissä miljardeissa, niin Vihreät ja Vasemmistoliitto hyppii kiihkoissansa katastrofin uhrien haudalla.

Klikkaa kuvaa nähdäksesi muita ennen-jälkeen kuvia.

Japanin tsunami


Kaikkea pitää olla

Suomen talous on niin sanotusti kuralla. Vuoden 2008 lopussa menot ja tulot olivat ihan kivasti tasapainossa, mutta sitten alkoi lama, joka ei kuulemma ollut yhtään vakava. No tässä ei-niin-vakavassa lamassa kävi sitten sillä tavalla, että vuoden 2009 kesään mennessä valtion tulot tippuivat noin 47 miljardista 37 miljardiin ja samanaikaisesti menot nousivat noin 44 miljardista 50 miljardiin. Syntyi siis semmonen 13 miljardin talousvaje.

Milläs tämä korjattiin? No lainalla tietenkin. Kesällä 2009 Suomen valtion velka oli noin 53 miljardia euroa, jota oltiin siis pikkuhiljaa maksettu vuoden 1996 huippulukema 100 miljardista pois. No nyt se velka on noin 78 miljardia ja koko ajan pitää ottaa lisää, koska kaikkea kivaahan pitää olla, eikä mistään tietenkään leikata. Tai no leikataan. Mummoilta, vaareilta, koululaisilta ja opiskelijoilta, mutta ne ei semmoisia kivoja asioita olekaan. Noh mitäs jännää ja tarpeellista me vielä voitas keksiä?

 • Kansanedustaja Sirpa Asko-Seljavaara (kok): Romanikerjäläisille oma leirintäalue
 • Onhan se nyt kiva saada oma leirintäalue näille noin parille tuhannelle syrjitylle omaan tilanteeseensa syyttömälle romanikerjäläiselle, jotka tekivät vuonna 2009 Suomessa 2 378 omaisuusrikosta. Lisäksi nämä samat romanit käyttivät vastaanottopalveluita tuollaisen 1-2 miljoonan edestä, vaikka ovat EU-maan kansalaisia ja Helsingin kaupunki maksoi osalle heistä 325 euroa veronmaksajien rahoja suoraan käteen jotta lähtisivät lätkimään.

 • Kaupunginvaltuutettu Anna Kontula (vas): Kulttuuriluotseja maahamuuttajien avuksi
 • Suomessa on niin paljon kaikkia jänniä tapoja, joita on oikein vaikea oppia, joten onhan se hyvä saada maahanmuuttajille opastajia tähän meidän tapaviidakkoon! Katsokaas nyt näitä meidän suomalaisten omituisia tapoja, mitä ei muista maista sitten vissiin löydy? Jo vähemmästäkin menee pää pyörälle!
  – Älä varasta tai tuhoa toisen omaisuutta.
  – Älä pahoinpitele, raiskaa tai muuten hyökkää toisen ihmisen kimppuun.
  – Noudata sinulle annettuja sääntöjä.
  – Ole rehellinen ja käyttäydy!

 • Kansanedustaja ja puheenjohtaja Stefan Wallin (rkp): Muslimeille omat rukoustilat kouluihin
 • Pääsevät sitten oikeen välitunnilla pyllistelemään, kun muu koulu seisoo ulkona pakkasessa? Tälläisten tilojen järjestäminenhän ei ole muilta pois, eikä maksakaan mitään, joten oikeastaan tämä on täysin ilmaista ja kun se on niin halpaa, niin samalla voidaan järjestää kristityille kappelit, buddhalaisille temppelit, ateisteille mietiskelytilat ja skientologeille omat talk-showt. Olihan se varmasti nyt sitten ilmaista?

 • Lääkäri Pekka Tuomola, Diakonissalaitos: Salainen klinikka paperittomille
 • Jaa vapaaehtoistyötä? Ilmaisia tiloja? No mitä ne sitten on tuossa jutussa sitä mieltä, että valtion tulisi tukea tälläistä toimintaa? No ei mutta ihan kiva jos ihan ilmaiseksi ja vapaaehtoistyöllä lahjoitusten varassa teette. Tämähän on juuri sellaista toimintaa minkälaista maahanmuuttajien tukemisen pitäisikin olla. Poislukien, että kohderyhmänä ovat laittomat maahantulijat ja tähänkin tosiaan halutaan valtion rahoitusta.

  No joo.. eihän nämä nyt paljoa varmasti maksaisi. Lakkautetaan muutama varuskunta, kyläkoulu ja reumasairaala niin saadaan rahotus noihinkin, mutta perkele vielähän oli sitten se yli kymmenen miljardin talousvajekin ja alati kasvava valtionvelka.


  Ruotsalainen seikkailukylpylä

  Solnalaisessa Husbybadet-seikkailukylpylässä tapahtuu. Joukko 11-12 vuotiaita lapsia oli viettämässä muutama viikko sitten syntymäpäiväkutsuja kylpylässä. Joukkoon kuului neljä tyttöä ja kaksi poikaa. He sattuivat huonoksi onnekseen seikkailukylpylään samaan aikaan Attendo Care –nimisen yhtiön ylläpitämän Björkuddenin vastaanottokeskuksen asiakkaiden kanssa. Asiakkaat ovat niin sanottuja yksin saapuneita lapsukaisia, joilla ei ole oikeutta turvapaikkaan, koska eivät ole Geneven sopimuksen mukaisia pakolaisia, mutta karkoittaakaan heitä ei voi, koska lapsukaiset väittävät olevansa alaikäisiä.

  Noh, tapahtumat seikkailukylpylässä etenivät seuraavasti. Parikymmenpäinen joukko yksin tulleita välimerellisiä lapsukaisia rupesi kiusaamaan ja nimittelemään synttäriseurueen jäseniä, jolloin synttäriseurue pakeni seikkailukylpylästä löytyvään luolaan. Suurin osa välimerellisistä lapsukaisista seurasi synttäriseuruetta luolaan, repi tytöiltä uima-asut pois päältä, kosketteli tyttöjä epäsopivasti ja antoivat tyttöjen mukana olleille pikkupojille turpiin, kun nämä yrittivät puolustaa ahdistelun kohteeksi joutuneita tyttöystäviään.

  Välimerellisten huonoksi onneksi yksi tytöistä pääsi kuitenkin livahtamaan karkuun ja johdatti uimavalvojan paikalle, joka keskeytti välimerellisten lapsukaisten mahdolliset muut suunnitelmat ja soitti poliisin paikalle. Vastaanottokeskuksen parikymmentä lapsukaista suljettiin poliisin tuloon asti yhteen seikkailukylpylän pukuhuoneista vastaanottokeskuksen ohjaajan kanssa, joka tietenkin torui lapsukaisia välittömästä huonosta käytöksestä.

  Itse alaikäisten seksuaalinen ahdistelu, raiskauksen yritys ja pahoinpitelyt eivät parhaaseen ruotsalaiseen tapaan tietenkään ole herättäneet juuri minkäänlaista haloota lehdistössä, vaan tapauksesta seuranneet asiat ovat nostattaneet lehdistön raivoon. Nähkääs poliittisesti puolueetonta uutissivustoa, Politiskt Inkorrektia, joka myöskin uutisoi asiasta ensimmäisenä on tietenkin arvosteltu valtalehtien toimesta kovasanaisesti, koska se on kertonut tapauksesta mahdollisimman totuudenmukaisesti.

  Taas Aftonbladetin uutiskynnyksen ylitti vasta se, kun oikeistolainen Nordisk Ungdom -niminen järjestö marssi osoittamaan mieltä lapsosten hulppean majoituspaikan eteen ”Seuratkaa meitä seikkailukylpylään” -kyltin kanssa ja lopetti provokaation heittelemällä kananmunia vastaanottokeskuskartanon ikkunoihin ja seiniin. Aftonbladet myöskin väittää, että PI -sivusto on natsien äänitorvi ja sen lähteet eivät ole luotettavia. PI käyttää lähteinä kylpylää, poliisia ja ahdisteltujen tyttöjen vanhempia. Hyvien ruotsalaisten tapojen mukaan tyttösten äidistä ollaan myöskin kovaa vauhtia tekemässä rasistia ja välimerellisistä lapsukaisista tapauksen uhreja.

  Itse Ruotsin poliisi on myöskin herännyt tapauksen jälkeen. Ei toki tietenkään vastaavien tapausten estämiseen vaan siihen, että netissä asioista yleensä liikkuu parempaa tietoa, kuin Ruotsin medioissa tai Ruotsin poliisin toimesta. Ruotsin poliisi aikookin lisätä näkyvyyttä netissä pyrkiäkseen estämään ”väärän tiedon” levittämisen ja huolehtiakseen etteivät ikävät ”huhut” enää johda kananmunanheittelyn kaltaisiin ikäviin tilanteisiin. Videon lopussa poliisin tiedottaja kertoo poliisin aikovan jakaa ”oikeaa tietoa”.

  Uutiskynnys on tietenkin ylittynyt myös tänään, kun Nordisk Ungdom -ryhmän jäsenet olivat pystyttäneet Aftonbladetin päätoimittajan Jan Helinin asuintalon pihalle kyltin, joka oli ”täynnä muukalaisvihamielisiä viestejä”, kuten ”tässä asuu mies, joka puolustaa valkopikselöintiä”. Kyltissä oli myöskin viittauksia Husbyn seikkailykylpylän tapahtumiin.

  Ketään ei näytä edelleenkään kiinnostavan kenties loppuelämäkseen traumatisoituneet seksuaalisen ahdistelun kohteeksi joutuneet 11-12 vuotiaat tytöt, tai tyttöjen puolustamisen takia pahoinpitelyn kohteeksi joutuneet pojat, vaan se että asioista on kehdattu puhua niiden oikeilla nimillä ja että Nordisk Ungdomin jäsenet ovat osoittaneet mieltään asiasta. Kenties ilman heitä koko tapaus ei olisi saanut minkäänlaista julkisuutta Ruotsissa.


  Kuolema Jussi Halla-aholle – Adressi

  Eilen useat uutistoimistot kertoivat meille miten Jani Toivola kampanjoi pelko perseessä. Iltalehti uutisoi meille ensin, että Suomen Sisun sähköpostilistalla liikkuu sähköposti jossa Toivolaa kohtaan suunniteltaisiin hyökkäystä, mutta Suomen Sisun ja Toivolan yhteydenoton jälkeen toimittaja muutti tekstin siten, että se puhuukin nyt Hommaforumin keskustelupalstasta. Uudessa versiossa kerrotaan myöskin Toivolan saaneen varoituskirjeen.

  Toivolan omien sanojen mukaan hänen meille tuntemattomaksi jäänyt ystävänsä oli lähettänyt hänelle sähköpostin, jossa kertoi että jossakin kiertää jokin hyökkäyssuunnitelma Toivolaa kohtaan. Ystävällä oli yhteyksiä Suomen Sisuun.

  Hommaforumin vastine.

  Mitään tällaistä hyökkäyssuunnitelmaa ei Hommaforumilla tietenkään ole, eikä kierrä, ellei sitten yksityisviesteissä. Tämän takia olisikin mukavaa saada aika kovaa näyttöä tälläisestä hyökkäyssuunnitelmasta jos sellainen on olemassa. Kukaan hommalainen, saati sisulainen, ei näytä tälläisestä mitään tietävän.

  Hommaforumin keskusteluketju aiheesta.

  Mutta yksi asia on varmaa. Tavastian takahuoneen jääkaapin kyljessä on tussilla kirjoitettuna teksti; Kuolema Jussi Halla-aholle – Adressi. Tästä tuskin nähdään minkäänlaista uutisointia(Huomaa tosin, että video on vuodelta 2009).

  Kohdassa 0:52.


  Suomi-ilmiö

  Jo 80-luvulla Eppu Normaali esitteli huumorin keinoin yhteiskuntakriittistä sanomaa Akun tehdas levynsä kappaleessa Suomi-ilmiö. Kappale arvosteli Yhdysvalloissa Pennsylvanian osavaltiossa, Harrisburgissa tapahtunutta Three Mile Islandin ydinvoimalaonnettomuuden aiheuttamia reaktioita tai pikemminkin niiden puutteita Suomessa. Tälläistähän ei voisi koskaan sattua Suomessa. Suomessa meillä on maailman parhaat päättäjät, jotka eivät tee virheitä tai jos tekevät, niin eivät niitä myönnä tekevänsä.

  Vaikka Harrisburgissa täytyy ikkunat sulkea
  Voi Suomessa aina huoletta kulkea
  Harrisburg on jossain toisella planeetalla
  Ei sellaista voi sattua
  Koivun ja tähden alla

  Voiko täydellisyyttä olla olemassa missään muodossa
  Totta toki muunmuassa Olkiluodossa
  Ei mikään oo niin viisas kuin insinööri
  On täydellisiä
  Joka nippeli ja rööri

  Uraani halkeaa
  Ja tuottaa lamppuun valkeaa
  Mutta millään muilla mailla
  Kuin Suomella se ei oo riskiä vailla

  On erehtymättömyyttä meillä melko valikoima
  On UKK, YYA sekä Imatran Voima
  Ei mikään vaara meidän kuvioihin mahdu
  Jollei sitten Kiinassa
  Suomi-Ilmiöitä tapahdu

  Uraani halkeaa
  Ja tuottaa lamppuun valkeaa
  Mutta millään muilla mailla
  Kuin Suomella se ei oo riskiä vailla

  Uraani halkeaa
  Ja tuottaa lamppuun valkeaa
  Mutta millään muilla mailla
  Kuin Suomella se ei oo riskiä vailla

  Uraani halkeaa
  Ja tuottaa lamppuun valkeaa
  Mutta millään muilla mailla
  Kuin Suomella se ei oo riskiä vailla

  Ymmärrän mahdottoman hyvin tämän kappaleen sanoman tänä päivänä, kun katselen nykyisten päättäjien tuohuja eduskunnassa tai missä vaan. Nyt kun katson taaksepäin tuonne 80-lukuun ja siitä vielä pidemmälle, niin onko meillä oikeastaan ollut yhtäkään eduskuntaa sitten sotien, joka ei ole pitänyt itseänsä niin maan mainiona erehtymättömänä elimenä kuin esimerkiksi tuolloin? Tämä sama asenne on nyt nähtävissä ihan missä tahansa laissa tai päätöksessä mitä eduskunta tuottaa. Miksi näin on?

  Paskalaki, kansalaisuuslaki, ulkomaalaislaki, maahanmuuttopolitiikka ylipäätänsä, aselaki, poliisin pakkokeinolaki, lex Brax, lex Nokia, perustuslain uudistus, EU-maiden lainapaketit, vihapuhelaki, Lissabonin sopimuksen hyväksyminen jne jne. Milloinka viimeksi eduskunta on ihan aikuisten oikeasti(Ei Kataisen tai Vanhasen oikeasti) säätänyt lain, joka on ollut ristiriidaton, hyvin perusteltu, porsaanreiätön, todellisten asiantuntijoiden kanssa laadittu ja kansan oikeudentajun mukainen?

  En muista minäkään. Kertokaa ihmeessä, että onko tälläisiä ollut? Varmasti on, mutta ei vaan tule mieleen. Eduskunnan ylimielinen asenne suorastaan paistaa läpi. He ovat viisaita ja oikeassa ja me kansalaiset olemme tyhmiä ja väärässä. Huhtikuun vaaleissa olisi todella hyvä mahdollisuus vaihtaa epäpätevät päättäjät pois tai vielä parempaa, antaa päätösvalta sille kenelle se kuuluu eli kansalle. Toisena vaihtoehtona on tietenkin katsella vielä ainakin seuraavat 4 vuotta samaa meininkiä ja hakata päätä seinään jokaisen uuden lain kohdalla.

  Minä en halua hakata päätäni seinään.


  %d bloggaajaa tykkää tästä: